פרופ' רחל אלתרמן - ציטוטים בפסקי דין

ציטוטים בפיסקי דין של כתבים של רחל אלתרמןפסק הדין / ההחלטה מראה מקום תאריך המאמר או הספר עליו מסתמך פסק הדין
1 עת"מ (מחוזי חי') 641/08 בתים משותפים בכרמל צרפתי ה' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה מאגר נבו 22.12.2009

רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור פרקים 8-13 (1999).

2 ת"א (מחוזי חי') 619/04 ח'אזן נ' מדינת ישראל-משרד השיכון תק-מח 2009(4) 7021 10.12.2009

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 220-227 (1985).

3 עע"מ 8489/07 ריכטר נ' ועדת המשנה הנקודתי של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה תק-על 2009(4) 2553 23.11.2009

רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן החוליה החלשה - נספחי בינוי וחוק התכנון והבנייה 30-29 (2009)

4 ע"א 8729/07 אירונמטל בע"מ נ' קרן קיימת לישראל תק-על 2009(4) 2242 12.11.2009

רחל אלתרמן "מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין" עיוני משפט כא(3) 535 (1998).

5 ע"א 10112/03 פת נ' אסן-קטלן תק-על 2009(4) 2575 4.10.2009

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?" משפטים יא(2)197, 217-216 (1981).

6 ת"א (מחוזי מרכז)1808-08/07 שמחוני נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקווה מאגר נבו 18.6.2009

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179 (1985).

7 ת"א (שלום חי') 12817/07 אוחיון נ' שחף תק-של 2009(2) 14440 24.5.2009

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197, 217-216 (1981).

8 עת"מ (מנהלי ת"א) 2656/08 משיח נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון תק-מח 2009(1) 6970 15.2.2009

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים   יא(2)197, 217-216 (1981).

9 ע"א 7136/06 קופמן נ' מרדכי ז"ל לודמיר תק-על 2009(1) 754 22.1.2009

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים   יא(2)197, 217-216 (1981).

10 עת"מ (מנהלי חי') 4487/07 צוואלחה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה "עירון" תק-מח 2009(1) 3944 18.1.2009

רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 130-74   (1991).

11 ו"ע (שלום ת"א) 1787/03 "זרעים גדרה" חברה לגידול זרעים מבוררים בע"מ נ' חברת כביש חוצה ישראל בע"מ תק-של 2009(1) 3184 13.1.2009

רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 130-74   (1991).

12 עע"מ 5839/06 בראון נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז תק-על 2008(3) 4123 25.9.2008

רחל אלתרמן וחדווה חברוני "חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכות הקניין או כלי תכנון מיטבי?" מקרקעין ה(1) 3 (2006).

13 עמ"נ (מנהלי ת"א) 273/05 גורנת נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה "הדרים" תק-מח 2008(3) 15587 22.9.2008

רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית 136-137 (1992).

14 ת"א (מחוזי חי') 706/96 כוזהינוף נ' מדינת ישראל (רכבת ישראל) מאגר נבו 1.9.2008

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 220-227 (1985).

15 ת"א (מחוזי חי') 706/96 יורם כ' (יורשיו של יצחק כ' ז"ל) נ' מדינת ישראל תק-מח 2008(3) 10209 1.9.2008

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים  (2) 179 (1985).

16 עע"מ 3535/03 הועדה המקומית לתכנון הבניה השומרון נ' הקרן הקיימת לישראל תק-על 2008(3) 2173 10.8.2008

רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 130-74    (1991).

17 עע"מ 2528/02 ועדת ערר מחוזית-מחוז המרכז נ' פז חברת נפט בע"מ תק-על 2008(2) 3838 18.6.2008

Alterman, Rachelle  “Land-use Law in the Face of a Rapid-Growth Crisis: The case of the mass-immigration to Israel in the 1990s” 3 Wash. U. J. L. & Policy 773, 836 (2000).   

18 ה"פ (מחוזי ת"א) 1109/06 קוטר נ' מדינת ישראל תק-מח 2008(1) 12300 28.2.2008

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 225 (1985).

19 עמ"נ (מנהלי חי') 449/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נ' פנידר- חברה להשקעות בע"מ (בפירוק) תק-מח 2007(3) 9938 4.9.2007

Alterman, Rachelle. 2007, "When the Right to Compensation for "Regulatory Takings" Goes to the Extreme: The Case of Israel" 6 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 121(2007).

20 ע"א 9749/03 הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית-אתא נ' אליהו תק-על 2007(3) 3169 22.8.2007

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 210-214 (1985).

21 עמ"ק (שלום עכו) 21729/06 מדינת ישראל נ' סאלח תק-של 2007(3) 6361 3.7.2007

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197, 209-210, 219 (1981).

22 ת"א (מחוזי ת"א) 2975/00 שדה נ' מינהל מקרקעי ישראל-מדינת ישראל תק-מח 2007(2) 7247 20.5.2007 ציטוט חוות דעת מומחה שהוגשה במסגרת ההליכים
23 עת"מ (מנהלי ת"א) 1001/03 מרגליות נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז תק-מח 2007(1) 12878 28.3.2007

רחל אלתרמן וחדווה חברוני "חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכת הקניין או כלי תכנון מיטבי?" מקרקעין ה(1) 3 (2006).

24 עת"מ (מנהלי ת"א) בן שחר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקוה תק-מח 2007(1) 10230 11.3.2007

רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 47   (1991).

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 193 (1985).

25 עע"מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע תק-על 2006(4) 3390 7.12.2006

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197, 209-210, 219 (1981).

26 רע"א 10879/02 באולינג כפר סבא בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא תק-על 2006(4) 3262 6.12.2006

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 43 (מהדורת, 1995).

27 עע"מ 1164/04 עיריית הרצליה נ' יצחקי תק-על 2006(4) 3174 5.12.2006

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 53 (מהדורת 1990).

28 רע"א 4217/04 פמיני נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים תק-על 2006(4) 416 22.10.2006

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 43 (מהדורת 1995).

29 בש"א (שלום ת"א) 157357/06 בנובידה (בורלא) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון תק-של 2006(3) 5367 23.7.2006

רחל אלתרמן וחדווה חברוני "חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכת הקניין או כלי תכנון מיטבי?" מקרקעין ה(1) 3 (2006).

30 ע"א (מחוזי ת"א) 3301/01 הוועדה המקומית לתכנון ובניה "חולון" נ' אילנות הקריה (ישראל) בע"מ תק-מח 2005(3) 10498 2.8.2005

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197 (1981).

31 ת"א (מחוזי ת"א) 1195/99בלעום נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה עירית טייבה תק-מח 2005(3) 1289 25.7.2005

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 193 (1985).

32 עת"מ (מנהלי חי') 1076/03 וילדר נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה תק-מח 2005(1) 11699 30.1.2005

רחל אלתרמן "מדיניות התכנון הכולל: תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית" בתוך ישראל 2020 - תכנית אב לישראל בשנות האלפיים 209 (1997).

33 ה"פ (מחוזי חי') 158/02 חלבי נ´ מדינת ישראל תק-מח 2004(4), 259 11.10.2004

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 225 (1985).

34 ע"א (מחוזי ת"א) 2005/01 דדון נ' ישראפוט תעשיות בע"מ תק-מח 2004(2) 4376 23.5.2004

רחל אלתרמן "מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין" עיוני משפט כא(3) 535, 545 (1998).

35 עמ"נ (מנהלי ת"א) 214/02 - הועדה המקומית לתכנון ובניה- נתניה נ´ הר תק-מח 2004(1), 6586 11.03.2004

רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית 7 (1992).

36 עת"מ (תל-אביב-יפו) 1122/02 - יצחקי נ´ עירית הרצליה תק-מח 2003(4), 2268 25.12.2003

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 32 (מהדורת 1995).

37 ת"פ (שלום רחובות) 2021/02 מדינת ישראל, הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה נ' דויטש תק-של 2003(4) 25872 23.11.2003

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197, 216-217 (1981).

38 ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ נ´ הועדה לבניה למגורים ותעשייה - מחוז המרכז פ"ד נז(4), 119 26.05.2003

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 32 (מהדורת 1995).

39 בג"ץ 5145/00 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון נ´ שר הפנים תק-על 2003(1), 864 06.02.2003

רחל אלתרמן "נקודות תורפה במערכת התכנון והבניה ודרכים לשפרן" 4-5 (1989) [נייר עבודה].

40 עע"ם 1975/01 ועדה מקומית לתכנון ולבניה- כרמיאל נ' רובינשטיין פ"ד נו(6) 638 9.10.2002

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 211-212 (1985).

41 עת"מ (מנהלי ת"א) 1434/01 פרידמן נ´ ועדת הערר המחוזית, מחוז תל אביב תק-מח 2002(2), 9674 09.07.2002

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).

42 דנ"א 3768/98 קרית בית הכרם בע"מ נ´ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים פ"ד נו(5), 49 27.06.2002

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 21 (מהדורת 1995).

43 ע"א 1054/98 חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ נ´ עמותת אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה פ"ד נו(3), 385 04.02.2002

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).

44 ע"א 3901/96 הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה נ´ הורוויץ פ"ד נו(4), 913 28.01.2002

רחל אלתרמן "המדיניות הקרקעית העתידית לישראל: מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים של תיכנון לאומי" 71 (1997). כרך מתוך פרויקט "ישראל 2020". המרכז לחקר העיר והאזור.

45 ע"א 7959/00 עזר נ´ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- חיפה פ"ד נו(2), 365 24.12.2001

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 210-213 (1985).

46 בש"א (שלום בת-ים) 3833/00 אילנות הקריה (ישראל) בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה "חולון" דינים שלום, כג 354 15.10.2001

אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל - סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 91 (מהדורת 1995).

47 בג"ץ 288/00 אדם טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ שר הפנים תק-על 2001(3), 808 29.08.2001

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).

48 בג"ץ 244/00 עמותת שיח חדש- למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות תק-על 2001(3) 1320 15.8.2001

רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה? (1992).

49 ע"א 8116/99 אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון תק-על 2001(2), 466 23.07.2001

רחל אלתרמן "מדיניות התכנון הכולל: תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית" בתוך ישראל 2020 - תכנית אב לישראל בשנות האלפיים 209 (1997).   

50 ע"א 1216/98 אבוטבול נ´ ועדת ערר מחוז המרכז פ"ד נה(5), 114 11.07.2001

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197, 198(1981).

51 ע"א 5546/97 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית- אתא נ´ הולצמן פ"ד נה(4), 629 12.06.2001

רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 220-227 (1985).

52 בג"ץ 6698/95 קעדאן נ´ מינהל מקרקעי ישראל פ"ד נד(1), 258 08.03.2000

רחל אלתרמן "מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין" עיוני משפט כא(3) 535 (1998).

53 רע"א 8733/96 לנגברט נ' מדינת ישראל- מינהל מקרקעי ישראל פ"ד נה(1) 168 16.12.1999

רחל אלתרמן "בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית: מדיניות קרקע עתידית לישראל" 16 (1999) [נייר עבודה].  

רחל אלתרמן "מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין" עיוני משפט כא(3) 535, 545 (1998).

54 ע"א 3213/97 נקר נ´ הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה פ"ד נג(4), 625 31.08.1999

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197, 216-217 (1981).

55 עת"מ (מנהלי ת"א) 2011/99 הנדלמן נ´ רשות הרישוי המקומית תל אביב תק-מח 99(2), 278 13.07.1999

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).

56 עת"מ (מנהלי ת"א) 6/97 ועד אמנים-חוכרים ביפו העתיקה נ´ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב תק-מח 99(2), 959 10.05.1999

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).

57 רע"א 3527/96 צ´צ´קס נ´ מנהל מס רכוש-אזור חדרה פ"ד נב(5), 385 25.11.1998

רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה? (1992).

58 ה"פ (מחוזי ת"א) 1455/96 פרופ´ רנון קצוף נ´ הועדה לבניה למגורים מחוז מרכז תק-מח 97(3), 40311 10.09.1997

רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 47 (1991)

 

 רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179).

59 ת"א (מחוזי חי') 57/94 הולצמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית-אתא תק-מח 97(3) 608 5.8.1997 רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 192(1985).
60 דנג"צ 3201/96 שר החקלאות נ´ המועצה האזורית עמק לוד פ"ד נא(3), 661 23.07.1997 רחל אלתרמן "נקודות תורפה במערכת התכנון והבניה ודרכים לשפרן: לקראת הכנת חוק תכנון ובניה חדש" בתוך השוואה בין מערכות של תכנון סטטוטורי במדינות נבחרות (1990)
61 ע"א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ נ´ הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין" פ"ד נא(2), 825 25.06.1997

רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981)

 

רחל אלתרמן "חוק מושך אש" הקבלן והבונה 263 , 36 (דצמבר 1996).

62 ע"א 2515/94 עו"ד יוסף לוי נ´ עיריית חיפה פ"ד נ(1), 723 25.08.1996 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 115-116, 117 (1991).
63 בג"צ 2920/94 אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ המועצה הארצית לתכנון ולבניה פ"ד נ(3), 441 28.07.1996 רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).
64 ה"פ (מחוזי חי') 916/95 עופר שרותי שאיבת בטון בע"מ נ´ מדינת ישראל –משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה תק-מח 95(4), 593 17.12.1995 רחל אלתרמן העברת נטל הפיתוח של שירותי ציבור ליזמים: היבטים משפטיים ומדיניות חברתית 12 (1990).
65 ע"א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ´ הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר-סבא פ"ד מו(4), 627 01.10.1992 רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 225 (1985).
66 ע"א 761/85 ליפשיץ נ´ הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון פ"ד מו(1), 342 29.12.1991 רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179, 216 (1985).
67 ת"א (מחוזי ת"א) 1805/90 מפגש נעמן בע"מ נ' דור אנרגיה (1988) בע"מ דינים מחוזי לב(1) 397 21.11.1990 רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).
68 ע"א 474/83 ועדה מקומית ראשון לציון נ´ חממי פ"ד מא(3), 370 10.08.1987 רחל אלתרמן "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה - לקראת הערכה מחדש" משפטים טו(2) 179 (1985).
69 בג"צ 362/82 חברת כ.א.ן. להנדסה ולבנין ולעבודות מתכת במחצבות בע"מ נ´ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז חיפה פ"ד לז(1), 57 27.12.1982 רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).
70 בג"צ 440/80 מ´ טייג ושות´ בע"מ נ´ הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה פ"ד לו(3), 85 30.06.1982 רחל אלתרמן "חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?", משפטים יא(2)197(1981).