פרופ' רחל אלתרמן - כנסים והרצאות בישראל

כינוסים והרצאות בישראלחוק הוד"לים: תועלת, סכנות ומה שביניהן
נערך בתאריך 22.09.2011 בחיפהזכויות ושימוש בקרקע במרחב הכפרי
נערך בתאריך 08.09.2011 בהיכל התרבות דרום השרוןהרפורמה בחוק התכנון והבנייה ושיתוף הציבור
נערך בתאריך 05.06.2011 בטכניוןאנרגיות חלופות ותיכנון מרחבי
נערך בתאריך 27.12.2010 בטכניוןזכויות של עמים ילידים במקרקעין: מבט בין-לאומי השוואתי
נערך בתאריך 28.11.2010 בטכניון
קידום "דיור בר-השגה" בישראל - למה, איך ולמי?
נערך בתאריך 16.05.2010 באוניברסיטת תל אביבמדיניות דיור בארה"ב ובישראל: היש מקום ללמידה הדדית?
נערך בתאריך 11.03.2010 בטכניוןכנס השנתי של לשכת שמאי המקרקעין בישראל
נערך בתאריך 25.11.2008 ב-


ConfSep08
הרנסאנס של הקיבוץ - האם זה אפשרי?
נערך בתאריך 20.09.2008 בגבעת חביבה


ConfSep08
מעמד המתכננים בישראל
נערך בתאריך 21.09.2008 בתל-אביב


confNov07
והארץ לא תימכר לצמיתות
נערך בתאריך 09.11.2007 בחיספין


confFeb05
קרקעות, חינוך, שלטון מקומי ופיתוח כלכלי בכפרי הדרוזים
נערך בתאריך 13.02.2005 באוניברסיטת חיפה


confJan05
קרקע הון ושלטון
נערך בתאריך 06.01.2005 באוניברסיטת תל-אביבשם הכינוס מקום תאריך פרטים נוספים