פרופ' רחל אלתרמן - בתקשורת

בתקשורת

 

מבוא לתכנון ערים - 1 - ערוץ 2, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא לתכנון ערים - 2 - ערוץ 2, 2009