פרופ' רחל אלתרמן - פרסומים

To download English lenguage publications   פרסומים נבחרים באנגלית ואפשרויות הורדה
  
רשימת פרסומים נבחרים בעברית
בנושאים של הליכי תכנון ובנייה ומדיניות קרקעית


 1. אלתרמן, סילברמן ופיאלקוף, 2012. דיור בר השגה כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחץ כאן
 2. ניר מועלם ורחל אלתרמן, 2012. דיור בר השגה בישראל - היבטים משפטיים המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחץ כאן
 3. רחל אלתרמן, 2009. החוליה החלשה נספחי בינוי וחוק התכנון והבניה המרכז לחקר העיר והאזור(טכניון). להורדה לחצו כאן 
 4. רחל אלתרמן, 2009. מיגדלים כושלים - בעיית התחזוקה ארוכת הטווח במיגדלי מגורים המרכז לחקר העיר והאזור(טכניון). להורדה לחצו כאן
 5. רחל אלתרמן ועינת גבריאלי, 2008. בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני: תכניות שבסמכות מקומית לפי חוק התכנון והבנייה.  מוסד שמואל נאמן.  להורדה לחץ כאן
 6. רחל אלתרמן, 2006. תחזוקה בת קיימא של מיבנים גבוהים למגורים: המלצות למדיניות חדשה. המרכז לחקר העיר והאזור ומישרד הפנים. 
 7. רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן, 2006. החוליה החלשה: ניספחי בינוי וחוק התיכנון והבנייה (עומד לצאת לאור כספר מטעם המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון).
 8. רחל אלתרמן ועינת גבריאלי, 2006. בהכנה להוצאה לאור המתח בין מירכוז וביזור של מערכת התיכנון והבנייה בישראל: בחינה של התוכניות בסמכות מקומית שלפי תיקון ;43. (שם ארעי). המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.
 9. רחל אלתרמן וטל צפריר, 2004. היבטים משפטיים ומינהליים של בנייה לגובה: הצורך בשינוי מדיניות. המרכז לחקר העיר והאזור, ומוסד שמואל נאמן, הטכניון (בשיתוף מישרד הפנים).  להורדה לחץ כאן
 10. רחל אלתרמן ואיריס האן, 2004. הכלים לשמירה על שטחים פתוחים: מה ניתן ללמוד ממדינות אחרות וליישם בישראל. הקרן הקיימת לישראל והמרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 11. רחל אלתרמן עם טל צפריר, 2003. היבטים מישפטיים ומינהליים חלק מתוך המדריך לבחינת תוכניות של בנייה לגובה  עורכים:  ארזה צ´רצ´מן ואמיר מן.  המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון ומינהל התיכנון, משרד הפנים.
 12. רחל אלתרמן ותמי סתו, 2001. עימות והסכמה ביד הלשון: יחסן של תוכניות עירוניות ואזוריות למיגזר הערבי בישראל. ספר בהוצאת המרכז למחקרי שלום על שם תמי שטיינמץ, אוניברסיטת תל-אביב. להורדה לחצו כאן
 13. נורית קורן ורחל אלתרמן, 1999. בקרת העיצוב בישראל: בין חופש היצירה האדריכלי ליעדי התכנון הציבורי. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.
 14. רחל אלתרמן, 1999. בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית: מדיניות קרקעית עתידית לישראל. מונוגראף בהוצאת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.להורדה לחצו כאן 
 15. לירית מרגלית ורחל אלתרמן, 1998. מהיטלים ועד הסכמים: דרכים לשיתוף יזמים בנטל פיתוח והקמה של מוסדות ושירותי ציבור. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 16. רחל אלתרמן, 1998. השמירה על קרקע חקלאית מול לחצי העיור: האם ניתן ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות? דוח על מחקר שבוצע במרכז לחקר העיר והאזור בטכניון בהזמנת המדען הראשי והרשות לתיכנון ולפיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר שבמשרד החקלאות, ויצא לאור מטעמם.
 17. רחל אלתרמן וארזה צ´רצ´מן , 1998. הגברת יעילות הניצול של קרקע עירונית למגורים.  בשיתוף מאיר גרון: דוח מחקר, בהזמנת משרד הפנים, שיצא לאור במרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחץ כאן
 18. רחל אלתרמן, 1998. "מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל"? עיוני משפט  כרך 28.
 19. רחל אלתרמן ואראלה פרנגלר-רוזמרין, 1997. חוק הול"לים: הטוב, הרע, והשנוי במחלוקת. טיוטת עבודה בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור. להורדה לחץ כאן
 20. רחל אלתרמן, 1997. תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית כרך שכתבה המחברת, מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט  ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים.  הטכניון.
 21. רחל אלתרמן וארזה צ´רצ´מן, 1997. "התמודדות עם קונפליקטים בתיכנון עירוני בתל-אביב יפו" (בנושא של שמירה על גנים ציבוריים) פרק בספר בעריכת ד. נחמיאס וגילה מנחם, מחקרי תל-אביב-יפו, כרך ב´, בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב, עמ´ 39-64. להורדה לחץ כאן
 22. רחל אלתרמן, 1997. מתיכנון ארוך-טווח לביצוע שוטף: היערכות מוסדית-משפטית לקבלת החלטות מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. להורדה לחצו כאן
 23. רחל אלתרמן, 1997. המדיניות הקרקעית העתידית לישראל: מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים של תכנון לאומי מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון.  להורדת הדו"ח, להורדת ניספח 1, להורדת ניספח 3
 24. רחל אלתרמן, 1997. הבסיס התיאורטי לתהליך התכנון ומשמעותו מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון. להורדה לחצו כאן
 25. רחל אלתרמן ואבי מוסרי, 1997. התכנון הארצי - מוסדותיו, בסיסו המשפטי ויעדיו: מן העבר אל ההווה מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון. להורדה לחצו כאן
 26. רחל אלתרמן, 1997. לקראת הפעלת תכנית האב: מערכים מוסדיים-משפטיים לתכנון ארצי בעשר מדינות גרסה מעודכנת של דוחות שהוצגו בסדנה בין-לאומית שנערכה בטכניון, ינואר 1996.  מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון. להורדת המבוא לחצו כאן
 27. נירה אורני ורחל אלתרמן, 1995. הפקעות קרקע: היחיד מול הציבור - ההסדר בישראל במבט בינלאומי משווה. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחץ כאן
 28. אריאלה ורנסקי, רחל אלתרמן, 1994. מיתון קונפליקטים בקבלת החלטות על תכנון כבישים ארציים. וארזה צ'רצ'מן.  דוח מחקר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.
 29. רחל אלתרמן ומיכל סופר, 1994. זירוז הליכים? מידת הצלחתם של הניסיונות לקיצור משכי הזמן באישור תוכניות. דוח מחקר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. בהזמנת משרד הפנים. להורדה לחצו כאן
 30. רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין, 1992. קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה? ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, בהשתתפות המכון לחקר שימושי קרקע, ירושלים.  להורדה לחץ כאן
 31. רחל אלתרמן ואורלי נעים, 1992. פיצויים על ירידת ערך הקרקע. המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. ספר בהשתתפות המכון לחקר שימושי קרקע, ירושלים. להורדה לחצו כאן
 32. אריאלה ורנסקי ורחל אלתרמן, 1991. שיתוף הציבור בתכנון: החוק, הנוהג, ועמדות מקבלי ההחלטות. טיוטת עבודה, בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחץ כאן
 33. רחל אלתרמן עם מירי ויטק, 1991. הפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, בהזמנת משרד הפנים. להורדה לחץ כאן
 34. רחל אלתרמן ומירי ויטק, 1991. מדריך לחישוב הדרישות לקרקע לצורכי ציבור. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, בהזמנת משרד הפנים. להורדה לחצו כאן
 35. רחל אלתרמן וארזה צ'רצ'מן, 1991. התכנית לשיכום השכונות: הניסוי הגדול ולקחיו להורדה לחץ כאן
 36. אירית גיל ורחל אלתרמן, 1990 (1996). היטל ההשבחה בישראל: סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו. דו"ח מחקר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון ובהשתתפות המכון לחקר שימושי קרקע, ירושלים. להורדה לחץ כאן
 37. רחל אלתרמן, 1990. השוואה בין מערכות של תכנון סטטוטורי במדינות נבחרות. מונוגראף בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 38. אריאלה ורנסקי ורחל אלתרמן, 1990. שיתוף הציבור וחוק התכנון והבנייה: צעד אחד קדימה ושניים לאחור המרבז לחקר העיר והאזור.  להורדה לחץ כאן
 39. רחל אלתרמן, 1989. נקודות תורפה בחוק התכנון והבנייה ודרכים לשפרן. נייר עבודה, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.
 40. אלתרמן רחל ומשה היל ז"ל, 1988. הערכת מדיניות ביזור הסמכויות בפרויקט שיקום השכונות: תהליך ביצוע רצוף פרדוקסים. מגמות : רבעון למדעי ההתנהגות, ל"א: 322-341.להורדה לחצו כאן
 41. רחל אלתרמן, 1985. הפקעות קרקע לצורכי ציבור לפי חוק התכנון והבנייה: לקראת הערכה מחדש. משפטים טו´ 2: 179-245 .
 42. רחל אלתרמן, 1981. חוק התכנון והבנייה ותוכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?. משפטים יא´ 2: 197-220.